Wie zijn wij.. 

De Pinkstergemeente Filadelfia bestaat uit een groep enthousiaste Christenen van 0 tot bijna 100 jaar die God willen aanbidden en gehoorzamen.

Dit willen wij doen door op zondag en door de week bij elkaar te komen om God te aanbidden, de Bijbel te lezen en te bestuderen en mensen te onderwijzen vanuit de Bijbel zodat zij geestelijk kunnen groeien in een leven met God.
Door mensen praktisch toe te rusten om dienstbaar te zijn in de gemeente.

Door anderen bekend te maken met het Evangelie van Jezus, via acties op straat, de Alphacursus en door persoonlijke relaties. er voor elkaar te zijn en elkaar te helpen in geestelijke en praktische dingen.

Wij komen  iedere zondag bij elkaar op de Herenwal 114.
De gemeente telt nu ongeveer 150 leden en 35 vaste bezoekers (kinderen niet meegeteld).
Door de week zijn er gebedsavonden, huiskringen en andere activiteiten voor iedereen.

.

Missie en Visie

De missie van de gemeente Filadelfia luidt:
Bewogen door Jezus, bewogen met mensen.

De liefde van Jezus beweegt ons.

Hij heeft zichzelf gegeven, zodat Hij een persoonlijke relatie met mensen aan kan gaan. Hierdoor wordt zichtbaar dat ieder mens waardevol is.

Door onze relatie met Jezus verlangen wij Zijn liefde aan alle mensen uit te delen.

De visie luidt:

  • Wij zijn een enthousiaste open gemeenschap van toegewijde volgelingen van Jezus Christus.
  • Wij laten ons leiden door de Bijbel en door de Heilige Geest.
  • Wij eren God in ons samenzijn en in ons persoonlijk leven.
  • Met de door God gegeven gaven en talenten zijn wij geestelijk en praktisch dienstbaar.

 

Filadelfia lid van de VPE

(Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten)
Met het lid worden van de VPE verbindt de Filadelfia gemeente zich aan een landelijke samenwerking van pinkster- en evangeliegemeenten. De VPE organiseert op verschillende vlakken mogelijkheden om als gemeenten vertegenwoordigd te zijn in de maatschappij.
Dit betreft zaken die vaak niet door een plaatselijke gemeente alleen kunnen worden gedaan.
Een aantal voorbeelden van diverse ‘takken’ van het VPE werk zijn:
• Advies en training voor gemeenteopbouw
• Regionale ontmoetingen van voorgangers
• Convoy of Hope. Organiseert humanitaire hulp bij natuurrampen en oorlogen.
• Comité Gemeentehulp Israël. Ondersteunt Messiasbelijdende gemeenten in
Israël
• Azusa Theologische HBO opleiding voor voorgangers/zendelingen
• De mogelijkheid om predikanten voor de krijgsmacht te leveren
• Overleg met de overheid
• Overleg en contact met andere kerkgenootschappen.
Meer over de VPE