Wie zijn wij.. 

De Pinkstergemeente Filadelfia bestaat uit een groep enthousiaste Christenen van 0 tot bijna 100 jaar die God willen aanbidden en gehoorzamen.

Dit willen wij doen door op zondag en door de week bij elkaar te komen om God te aanbidden, de Bijbel te lezen en te bestuderen en mensen te onderwijzen vanuit de Bijbel zodat zij geestelijk kunnen groeien in een leven met God.
Door mensen praktisch toe te rusten om dienstbaar te zijn in de gemeente.

Door anderen bekend te maken met het Evangelie van Jezus, via acties op straat, de Alphacursus en door persoonlijke relaties. er voor elkaar te zijn en elkaar te helpen in geestelijke en praktische dingen.

Waar zijn we..

Wij komen iedere zondag bij elkaar op de Herenwal 114 te Heerenveen.

Door de week zijn er gebedsavonden, huiskringen en andere activiteiten voor iedereen, zie onze agenda.

.

Missie en Visie

De Missie van Pinkstergemeente Filadelfia Heerenveen is:

“Bewogen door Jezus, bewogen met mensen”

De liefde van Jezus brengt ons in beweging. God heeft Zijn eigen Zoon gegeven zodat mensen een persoonlijke relatie met Hem aan kunnen gaan. Dit laat zien dat ieder mens waardevol is voor God. Door onze relatie met Jezus verlangen wij ernaar om Zijn liefde aan mensen uit te delen.

Onze Visie laat zien wat we belangrijk vinden en hoe we onze missie handen en voeten willen geven. De visie van Pinkstergemeente Filadelfia Heerenveen is:

“Een enthousiaste, warme gemeenschap te zijn, een geborgen plek voor jong en oud, waar we God ontmoeten door Zijn Woord en Geest. We willen mensen in de gemeente en daarbuiten in aanraking brengen met Jezus Christus, stimuleren om te groeien in geloof en toerusten om dienstbaar te worden, zodat we allen in onze bestemming gaan leven en God wordt geëerd.

 

Uit deze visie volgende zeven hoofdgebieden waar we ons op richten:

  • Enthousiaste, warme gemeenschap: We willen mensen zijn die blij zijn met Jezus, openstaan voor (nieuwe) mensen en omzien naar elkaar.
  • Voor jong en oud: Er zijn activiteiten voor zowel ouderen als jongeren. Allen vinden een plek in de gemeente. Samen zijn we gezin van God.
  • Woord en Geest: We willen dichtbij het Woord van God blijven én ruimte geven aan de Persoon en het werk van de Heilige Geest.
  • In aanraking brengen met Jezus: Evangelisatie en het bereiken van mensen die Jezus nog niet kennen.
  • Stimuleren om te groeien: Discipelschap, leren om Jezus te volgen.
  • Toerusten tot dienstbaarheid: Het dienen in de gemeente en maatschappij is voor ieder gemeentelid. Met de door God aan hem/haar gegeven gaven.
  • God wordt geëerd: We willen alles doen tot eer van God. Aanbidding door zang en muziek maar ook met heel ons dagelijks leven.

 

Filadelfia lid van de VPE

(Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten)
Met het lid worden van de VPE verbindt de Filadelfia gemeente zich aan een landelijke samenwerking van pinkster- en evangeliegemeenten. De VPE organiseert op verschillende vlakken mogelijkheden om als gemeenten vertegenwoordigd te zijn in de maatschappij.
Dit betreft zaken die vaak niet door een plaatselijke gemeente alleen kunnen worden gedaan.
Een aantal voorbeelden van diverse ‘takken’ van het VPE werk zijn:
• Advies en training voor gemeenteopbouw
• Regionale ontmoetingen van voorgangers
• Convoy of Hope. Organiseert humanitaire hulp bij natuurrampen en oorlogen.
• Comité Gemeentehulp Israël. Ondersteunt Messiasbelijdende gemeenten in Israël
• Azusa Theologische HBO opleiding voor voorgangers/zendelingen
• De mogelijkheid om predikanten voor de krijgsmacht te leveren
• Overleg met de overheid
• Overleg en contact met andere kerkgenootschappen.
Meer over de VPE