Het doel van onze evangelisatie is om, door woord en daad, het blijde nieuws (=evangelie) te brengen: er is een God die leeft, die zich voor elk mens persoonlijk interesseert, die hem lief heeft, maar zijn kwaad haat en daarom Jezus Christus gezonden heeft. Aan het kruis nam Jezus de zonde weg en Zijn opstanding is het bewijs daarvan. Iedereen die Hem aanvaardt komt in contact met God en heeft eeuwig leven.

Wij doen dit door middel van verschillende evangelisatieprojecten, o.a.

Elke derde zaterdag van de maand staat de evangelisatiekraam weer op de markt in het centrum van Heerenveen.

We vragen uw betrokkenheid door gebed en ook bent u welkom om langs te komen.

Even een praatje maken is heel bemoedigend voor de medewerkers.

De Alpha-cursus

 

Voor meer informatie kunt u mailen naar: evangelisatie@pinkstergemeenteheerenveen.nl

evangelisatie