Wat houdt facilitair in?

De betekenis van facilitair is, simpel gezegd, het beheer van het gebouw met de bijbehorende voorzieningen. Hieronder vallen bijvoorbeeld:

  • Het schoonhouden van de diverse ruimtes binnen het gebouw.
  • Het aankopen en onderhouden van voorzieningen zoals stoelen tafels die onder de inrichting van het gebouw vallen.
  • Het verzorgen van de catering.
  • De zorg voor verwarming en ventilatie tijdens de activiteiten.
  • Het onderhouden van het terrein met de diverse voorzieningen.

Onder het beheer valt:
1. het koster team
2. de schoonmaak
3. de catering
4. het toedelen c.q. verhuren van beschikbare ruimtes.

Diverse ruimtes zijn soms ook beschikbaar voor verhuur voor andere christelijke activiteiten.

Facilitair wordt gecoördineerd door Berend de Meer. Met hem kan contact worden opgenomen voor het reserveren van ruimtes ten behoeve van activiteiten: facilitair@pinkstergemeenteheerenveen.nl

Het koster team wordt gevormd door:

Costas Pavlopoulos, Cornelis van den Hatert en Hans Peter Nieboer.

 

facelitair