Giften en vaste bijdragen:
Rabobank Heerenveen, Rek.nr. NL03RABO 0330745751,
t.n.v St. Philadelphia Heerenveen.

Bouwfonds:
Rek.nr. NL36 RABO 0351436324,
t.n.v St. Philadelphia Heerenveen, inzake Bouwfonds.