Contactpersonen voor de verschillende activiteiten zijn:

Oudsten
oudsten@pinkstergemeenteheerenveen.nl

Diakenen: Enny Drost

diakenen@pinkstergemeenteheerenveen.nl

Kinderwerk: Marieke Everts
kinderwerk@pinkstergemeenteheerenveen.nl

Jeugd: Zwanneke van Meekeren
jeugd@pinkstergemeenteheerenveen.nl

Pastoraat: Berend de Meer
pastoraat@pinkstergemeenteheerenveen.nl

Evangelisatie: Jan Oosterman
evangelisatie@pinkstergemeenteheerenveen.nl

Zending: Enny Drost
zending@pinkstergemeenteheerenveen.nl

Hulpteam: Berend de Meer
hulpteam@pinkstergemeenteheerenveen.nl

Facility: André Everts
facilitair@pinkstergemeenteheerenveen.nl

Muziekteam: Esther de Boer
muziekteam@pinkstergemeenteheerenveen.nl

Penningmeester: David de Zwart
penningmeester@pinkstergemeenteheerenveen.nl

Secretaris: Frans van Weelie
secretaris@pinkstergemeenteheerenveen.nl

Website: Peta Bartlema
pr@pinkstergemeenteheerenveen.nl

Weekbericht
weekbericht@pinkstergemeenteheerenveen.nl