Contactpersonen voor de verschillende activiteiten zijn:

Oudsten: Berend de Meer
oudsten@pinkstergemeenteheerenveen.nl

Diakenen: Dick v.d.Heuvel
diakenen@pinkstergemeenteheerenveen.nl

Kinderwerk: Marieke Everts
kinderwerk@pinkstergemeenteheerenveen.nl

Jeugd: Zwanneke van Meekeren
jeugd@pinkstergemeenteheerenveen.nl

Pastoraat: Berend de Meer
pastoraat@pinkstergemeenteheerenveen.nl

Evangelisatie: Enny Drost
evangelisatie@pinkstergemeenteheerenveen.nl

Zending: Enny Drost
zending@pinkstergemeenteheerenveen.nl

Hulpteam: Berend de Meer
hulpteam@pinkstergemeenteheerenveen.nl

Facility: Jelke de Vries
facilitair@pinkstergemeenteheerenveen.nl

Muziekteam: Tim Vijfhuizen
muziekteam@pinkstergemeenteheerenveen.nl

Penningmeester: André Everts
penningmeester@pinkstergemeenteheerenveen.nl

Secretaris: Gerrit Dijkstra
secretaris@pinkstergemeenteheerenveen.nl

Website: Peta Bartlema
pr@pinkstergemeenteheerenveen.nl