Iedere diaken heeft de leiding over een bepaalde gemeente-activiteit en maakt een jaarplan met een begroting daarvoor. Zij vergaderen als team regelmatig om de diverse activiteiten op elkaar af te stemmen.