Wat houdt pastoraat in?

Pastoraat is het hulpteam voor iedereen die geestelijke steun nodig heeft.
We gaan er vanuit dat binnen de gemeentekringen onderlinge steun en bemoediging wordt geboden. Wanneer dit niet lukt dan kan er een gesprek aangevraagd worden met één of meerdere mensen van het pastoraal team, om samen te zoeken naar Bijbelse antwoorden.

Trefwoorden zijn:
- een luisterend oor,
- troost en bemoediging,
- zoeken naar Gods weg via vergeving,
- genezing en bevrijding.

Wanneer tijdens deze gesprekken blijkt dat er gespecialiseerde psychische hulp nodig is verwijzen wij door naar een (externe) Christelijk instantie.

In onze gemeente staat het pastoraal team onder leiding van Berend de Meer.
Voor vragen kunt u via de mail contact opnemen: pastoraat@pinkstergemeenteheerenveen.nl.

pastoraat