Bidden helpt! Dat is wat we als gemeente steeds opnieuw mogen ervaren. Het is daarom juist goed om samen te bidden.

Vanaf de eerste gemeente die wordt beschreven in het Bijbelboek Handelingen (hoofdstuk 2:41 en verder) zien we dat Christenen in gebed gingen.

  • Gebed leert ons om ons op God en Zijn almacht te richten.
  • Gebed bindt mensen samen in het geloof.
  • Gebed is aan God vragen wat we nodig hebben.
  • Gebed leert ons om op God te vertrouwen boven alle andere middelen.
  • Gebed opent onze ogen voor Gods wegen.
  • Gebed verandert situaties op wonderlijke manieren die wij als mensen niet kunnen bedenken.
  • Gebed leert ons om dankbaar te leven en vrede in ons denken te ontvangen.
  • Gebed is leven uit Gods genade.

Om de 14 dagen houden we op woensdagavond een eenvoudige gemeentebidstond, Zie onze kalender voor de exacte data. Dit is een uur van gebed. Er wordt op deze gebedsbijeenkomsten voorbede gedaan voor gemeente-activiteiten, zendelingen, voor de plaats Heerenveen en voor persoonlijke noden zoals bijv. ziekte, geestelijke noden of praktische problemen.

Iedereen die onze gemeente bezoekt is van harte uitgenodigd om mee te bidden!