De huiskringen zijn bedoeld om gemeenteleden op te bouwen in het geloof. Tijdens een huiskringavond worden de volgende doelen nagestreefd:

• God ontmoeten en aanbidden
• Elkaar ontmoeten en bemoedigen
• Samen bidden voor elkaar
• Lezen en bespreken van de Bijbel
• Je geloof delen met niet-gelovigen

De huiskringen vinden één keer per twee weken plaats op verschillende locaties en bestaat uit 6-14 personen. Alle kringen behandelen hetzelfde materiaal.

Voor informatie kunt u mailen naar:

info@pinkstergemeenteheerenveen.nl