De oudsten vormen samen het bestuur van de gemeente. Zij dragen de eindverantwoordelijkheid voor alle gemeenteactiviteiten en houden zich met name bezig met de aansturing van de geestelijke zorg, bijbels onderwijs en het beleid binnen de gemeente. Daarnaast coachen zij de diakenen bij het leidinggeven aan de gemeenteactiviteiten.

De (vice)voorzitter van het bestuur is nu Simon Hoekstra.