Het Reach Out Team bestaat momenteel uit 4 leden, onder leiding van Enny Drost

De Missie en Visie van het Reach Out Team zijn afgeleid uit en vormen een onderdeel van de Missie en Visie van de Pinkstergemeente Filadelfia te Heerenveen.

“Hij was diep geroerd toen Hij zag hoe de mensen afgemat waren en zich geen raad wisten. Zij leken op een kudde schapen zonder herder. "Wat is de oogst toch groot!" zei Hij tegen Zijn discipelen. "En wat zijn er weinig arbeiders! ” (Matth. 9 : 36 en 37)

Missie:
Bewogen met mensen.
Door onze relatie met Jezus verlangen wij Zijn liefde, hetzij rechtstreeks dan wel door zending, aan alle mensen, met name buiten Heerenveen en omstreken en wereldwijd, uit te delen.

Visie:
Wij willen de gemeente mobiliseren tot actieve betrokkenheid bij deze zending. Alle gemeenteleden, mannen, vrouwen, tieners, jeugd en kinderen, willen we erbij betrekken, om door middel van gebed, acties, (zendings/bemoedigings)reizen, zich in te zetten en ook financieel bij te dragen.

Activiteiten:

  • Ondersteunen van bestaande zendelingen d.m.v. aandacht (brieven, E-mails, bezoeken, uitnodigen in de gemeente enz.)
  • Gebedssteun
  • Financiële steun
  • Uitzenden en (gedeeltelijk) ondersteunen van nieuwe zendelingen Fulltime/Parttime (van een paar weken tot een paar jaar)
  • Organiseren van zendings/bemoedigingsreizen.
  • Ondersteunen van een aantal zendingsorganisaties.
  • Gemeente informeren over zendingsactiviteiten.
  • Gemeente attenderen op grote zendingsdagen of -beurzen.
  • Werelddiaconaat.

Noodhulp wereldwijd
Naast bovenstaande hulp staat het team ook klaar om bij rampen in de wereld geld in te zamelen om via christelijke hulporganisaties te helpen. 

Hoe wordt de gemeente geïnformeerd?
Zes maal per jaar verschijnt er nieuws van het Reach Out team in het gemeentenieuwsblad "In contact!"
1 keer per jaar, in het najaar, is er een zendingsdienst.