Gebed helpt, omdat God van mensen houdt.
Wat zijn ‘Healing Rooms’?
In de Healing Rooms wordt door een team van gelovige mensen voor uw genezing gebeden in de naam van Jezus Christus. Er wordt voor iedereen persoonlijk gebeden Hiermee is gestart vanuit het geloof dat Jezus Christus wil genezen. En omdat bidden helpt. God wil ook u genezen en herstellen. Er kan worden gebeden voor genezing van lichamelijke klachten, maar ook voor depressie, angst of onzekerheid, een baan, huwelijksproblemen of gewoon een zegen. Dus kom ook naar de Healing Rooms en jouw leven zal veranderen.

Gods tegenwoordigheid geneest. Het verlangen van het team is mensen in de tegenwoordigheid van God te brengen. Iedereen die gebed nodig heeft is welkom. Ken jij iemand van jouw familie, buren, vrienden, collega’s, die een nood heeft, pijn of ziekte? Breng het onder zijn of haar aandacht. Het team wil graag met hen bidden.

 

Een teamlid schrijft:
Na een jaar van voorbereiding zijn we eind oktober 2009 gestart met de Healing Rooms avonden aan de Herenwal 112. In de afgelopen aantal jaren hebben we gezien wat God gedaan heeft in mensenlevens. Het is geweldig hoe God werkt door nieuwe vormen en ideeën die passen in deze tijd!

En de boodschap van Gods liefde, redding, herstel, genezing en bevrijding voor iedereen die Hem van harte zoekt is dezelfde. We mochten veel verschillende mensen ontvangen en God heeft ieder persoonlijk aangeraakt door de kracht van het gebed en het doorgeven van Zijn Woord. Gods Woord is een medicijn en het is bijzonder om als team getuige te mogen zijn van Zijn werk tijdens de gebeden.

Via deze website en die van de Healing Rooms Nederland, maar ook van horen zeggen, weten mensen van de regio ons te vinden. We zien elke keer weer uit naar mensen die we bij de levende God mogen brengen!

U/jij bent van harte welkom!


Vanaf 2014 is er niet meer iedere 2 weken Healing Rooms op vrijdagavond.

Voor het bezoeken van de Healing Rooms kun je een afspraak maken. Dit doen wij om de grootte van ons team af te stemmen op het aantal bezoekers. Als er geen bezoekers verwacht worden hoeft er geen team aanwezig te zijn en hoeft de verwarming in de 'rooms' niet onnodig te branden.

In principe blijft er gelegenheid om ons te bezoeken op een vrijdagavond.
Wil je graag komen? Mail dan naar healingrooms@pinkstergemeenteheerenveen.nl.
Wij zullen dan een avond plannen waarop jij en eventuele andere bezoekers kunnen komen.

Plaats: Heerenveen, Heerenwal 112
Tijd: tussen 19.00 -21.00 uur

healingroom