Van zondag 14 april tot aan zaterdag 20 april is het de stille week waarin we ons willen bezinnen wat het lijden en sterven van de Here Jezus voor ons betekent. Als oudsten raad leek het ons goed om hiervoor enige teksten uit Gods Woord aan te reiken voor deze week.

Zondag:    Leviticus17:11 en Hebreen 9: 22.  De Heer heeft er in voorzien om het weer met ieder van ons in orde te maken. (verzoenen)

Maandag:  Jesaja 52:13-15 en Filipenzen 2: 5- 11.  Na de verwerping komt de verhoging. Daarom heeft Jezus een Naam boven alle naam gekregen.

Dinsdag:    Jesaja 53: 4-6 en 1 Petrus 2:24- 25. De straf was op Hem en door Zijn striemen ontvangen wij genezing voor onze geest, ziel en lichaam.

Woensdag (vastendag): Jesaja 53:7 en 1 Petrus 2: 21- 23. We zijn geroepen om in Zijn voetsporen te volgen. Alles overgeven aan Hem, die rechtvaardig oordeelt.

Donderdag:   Jes 53: 10- 12 en Hebreeën 12: 2.  Dit was de vreugde van Jezus die voor Hem lag, dat Hij nakomelingen zou zien. Hij zal velen rechtvaardig maken.

Goedevrijdag: Psalm 22 en Matheüs 27: 45- 55.  Door God verlaten en door mensen  bespot en gehoond. Tot de roep klonk: Het is volbracht!

Zaterdag: Jesaja 55:1-3 en Johannes 6: 32-35. Hij heeft het ook voor mij/ jou gedaan!  Leen mij je oor, en kom bij mij, luister, en je zult leven.

Paaszondag: Jesaja 52:7- 9 en Lukas 24:1- 9. Goed nieuws brengt vreugde!

 

Want de Heer is waarlijk opgestaan…..  En wij met Hem!