De Picto-Alpha-cursus is er voor mensen met een verstandelijke beperking.

Wij komen een keer per vier weken bij elkaar. Dan beginnen we met een maaltijd, waarna we opwekkingsliederen zingen. Hierbij worden we naast eigen instrumenten muzikaal begeleid door Lipkje Visser.

Voor de studie gebruiken we een cursusmap. De thema's worden in duidelijke pictogrammen uitgelegd, die de deelnemers als een puzzel in elkaar moeten zetten. Aan de hand van het thema hebben we een gesprek, waarbij ook persoonlijke onderwerpen aan bod komen. Dan komen de kinderbijbels op tafel en mogen de deelnemers een verhaal uitzoeken dat bij het thema past. Dat wordt dan toegelicht door één van de leidsters. We sluiten af met gezamenlijk gebed.

Aanvang maaltijd en lessen is 17.00 uur en afsluiting met koffie/thee is om 19.30 uur. Ouders /begeleiders zijn van harte welkom om na afloop van de lessen koffie/thee mee te drinken.

Er word een eigen bijdrage van € 3,00 gevraagd voor elke warme maaltijd en een eenmalig bedrag van € 10,00 voor het maken van de cursus map.

Voor meer informatie: pictoalpha@pinkstergemeenteheerenveen.nl