Deze zomer zullen er een aantal tieners, jeugd en jongeren op reis gaan naar Lesotho. Dit is een reis georganiseerd door Operatie Mobilisatie. De deelnemers zullen van 24 juli tot en met 7 augustus in zuid-Afrika zijn. De eerste 4 dagen zijn er trainingen en workshops in Pretoria, de daarop volgende 6 dagen is er een outreach naar Lesotho.

Lesotho is een land dat omringd wordt door Zuid-Afrika. 68% procent van de bevolking leeft onder de armoede grens.

 

Trainingsdag

Op 9 Juni hebben de toppers die op reis gaan deze zomer een trainingsdag van OM gehad. Nu hebben we alle benodigde informatie gekregen om op reis te gaan volgende maand. Vol enthousiasme kijken we uit naar de reis en de ontmoetingen die we daar gaan hebben!

Waarom ga ik mee ?

Lhysa
Joël
Matthijs
Marja

Ik ga mee naar Zuid-Afrika, omdat ik God's liefde wil laten zien aan de mensen daar.

Ik vind het ook heel interessant om te zien hoe de mensen in Afrika leven.

Ik ben heel nieuwsgierig hoe het daar uitziet en hoe de mensen daar met elkaar omgaan.

Ik hoop dat wij met de mensen van onze kerk daar mogen laten zien hoe goed God is en dat

er veel bijzondere dingen mogen gebeuren

Ik heb van kleinst af aan altijd al een verlangen gehad om naar een arm land te gaan en om daar mensen te helpen. Ik zag vroeger vaak projecten van organisaties als World Servants voorbij komen en ik baalde altijd dat ik nog niet oud genoeg was om mee te kunnen gaan.

 

Nadat ik tot geloof ben gekomen en besloten heb om te gaan leven zoals Jezus geleefd heeft, is dit verlangen om mensen te gaan helpen nog groter geworden. Dus toen mijn gemeente met het idee kwam om een jongerenreis met operatie Mobilisatie te organiseren hoefde ik geen seconde na te denken! heb ontzettend veel zin om in Lesotho mensen te helpen met praktische dingen en om mensen te vertellen dat er altijd hoop voor ze is, door wat Jezus voor ons gedaan heeft.

Al vanaf toen ik klein was heb ik de zending altijd al mooi gevonden. Eens in de zoveel tijd werden er ook zendingsavonden gehouden in de gemeente. Hier keek ik altijd erg naar uit. Hier spraken zendelingen die wij als gemeente ondersteunen.

 

In 2012 ben ik voor het eerst op zendingsreis naar Ghana geweest. Waar we met een groep Nederlanders en lokale bewoners een school mochten bouwen. Hier heb ik ook mogen zien dat wij als rijke mensen wat mochten betekenen voor de mensen daar.

 

Nu bijna 6 jaar later heb ik weer de kans gekregen om op reis te gaan. Daarvoor moest ik al in december vrij vragen van het werk, wat meestal niet kan en daardoor twijfelde om te gaan. Toch heb ik de stap in geloof gezet en in december al mijn verlof ingediend voor de zomer, ik kreeg binnen een dag goedkeur wat ik gezien heb als teken van God om te gaan.

 

Als christen vind ik het belangrijk om te doen wat Jezus heeft gezegd in de Bijbel. Want Jezus heeft zelf gezegd wat je voor hen gedaan hebt heb je voor mij gedaan.

 

Mattheus 25:35-40

35 Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op», 36 ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.” 37 Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven, of dorstig en u te drinken gegeven? 38 Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en opgenomen», u naakt gezien en gekleed? 39 Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat en zijn we naar u toe gekomen?” 40 En de koning zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters», dat hebben jullie voor mij gedaan.”

 

Ik denk dat we als groep een licht kunnen zijn voor de mensen in Lesotho en dat we daar als groep het evangelie mogen brengen en Gods liefde mogen uitdelen. Ik kijk daarom verwachtingsvol uit naar wat God met mensenlevens gaat doen.

Op reis gaan naar Zuid Afrika, een super mooi idee en initiatief. Toen dit plan onder de jeugd van de kerk werd gebracht leek het mij leuk om mee te gaan. Een hele ervaring.

 

Mijn motivatie om met deze reis mee te gaan heeft eigenlijk meerdere componenten. Het mij een hele gave ervaring. Opbouwend voor de mensen daar, hoop ik, maar ook zeker opbouwend voor mijzelf. Kennis maken met een andere, niet westerse, cultuur. Ervaren hoe dankbaar de mensen daar zijn met minder en hiervan leren om zelf nog dankbaarder te worden van alles waar God mij mee gezegd heeft hier in Nederland.

 

Ervaren hoe zij het geloof uitdragen en daarin zelf een steentje bijdragen door het Evangelie te delen. Kennis en ervaringen die ik met God gehad heb delen, zodat we samen mogen bouwen aan Zijn koninkrijk. God is almachtig, Hij is goed en dat wil ik uitdragen, dat wil ik laten zien.

 

Ik had het idee dat God wil dat ik mee ga, niet precies wetende wat God met mij wil gaan doen. Maar ik zet een stap in geloof, in vertrouwen en ik weet dat de Heilige Geest bij mij is en mij de weg zal wijzen. Ik hoef alleen maar te volgen en te vragen om Zijn leiding.